Leukemie

Bij leukemie worden een grote hoeveelheid abnormale witte bloedcellen aangemaakt. Afhankelijk van het type van de afwijkende witte bloedcel wordt leukemie onderverdeeld in de lymfatische of myeloïde vorm. Bij myeloïde leukemie zijn het de onrijpe granulocyten die woekeren. Hierdoor worden er geen normale witte bloedcellen gevormd, geen rode bloedcellen en geen bloedplaatjes.
Acute myeloïde leukemie (AML) komt voor bij 1 à 2 mensen op 100000, en voornamelijk bij volwassenen ouder dan 60 jaar. Het is vooral de acute lymfatische leukemie (ALL) die voorkomt bij kinderen en jongvolwassenen. AML heeft een nog slechtere prognose dan ALL en de nodige chemotherapie is nog agressiever.
De ziekte bij Kobie is zéér uitzonderlijk voor een pasgeborene.

Ik heb voor medisch laborant gestudeerd. Ik weet nog heel goed toen we het over verschillende vormen van bloedkankers hadden.
Toen we bij AML kwamen, werd ons gezegd dat we die details niet moesten instuderen. Het komt zo zelden voor...

Tijdens mijn studies heb ik stage gedaan bij menselijke erfelijkheid. Omdat men op die dienst onderzoek heeft gedaan over Kobie, ben ik daar een bezoekje gaan brengen.
Er werd ons op het hart gedrukt dat de ziekte niets met erfelijkheid te maken heeft. Bij AML zijn er chromosomale afwijkingen in de kernen van de leukemiecellen (in de chromosomen zit het DNA), en niet in de normale cellen. Er zijn dus ook nog normale cellen aanwezig waaruit blijkt dat er iets is beginnen mislopen ergens na de conceptie.
Wanneer het juist bij Kobie begonnen is, kan men niet zeggen. Ergens tijdens de zwangerschap...
Hoe men deze ziekte krijgt weet men al evenmin, en men weet zeker niet hoe dit kan tijdens een zwangerschap...
Ik was aangenaam verrast dat de professor maanden na Kobie's overlijden tijd voor me kon vrijmaken.
Toen ik vroeg of ik copy's van haar dossier mocht meenemen, zei hij: "Natuurlijk, dat is ván jullie."
Heel fijn om te horen!


Kobie's chromosomen in een normale cel
Kobie's chromosomen in een leukemische celGeen opmerkingen:

Een reactie posten